Disclaimer

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Kiekfoto.nl (kiekfoto.be/kiekfoto.eu) heeft deze site zorgvuldig samengesteld. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Kiekfoto.nl (kiekfoto.be/kiekfoto.eu) aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Kiekfoto.nl (kiekfoto.be/kiekfoto.eu) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites welke niet door Kiekfoto.nl (kiekfoto.be / kiekfoto.eu) worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Kiekfoto.nl (kiekfoto.be/kiekfoto.eu). Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website.

Copyright

Op alle foto’s, en teksten op Kiekfoto.nl (kiekfoto.be/kiekfoto.eu) rust copyright. Foto’s mogen niet voor publicatie gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming. Op de foto’s en teksten is auteursrecht (auteurswet 1912) van toepassing

Portretrecht

Indien u op een  foto staat bij Kiekfoto.nl (kiekfoto.be/kiekfoto.eu) kunt u  door middel van uw portretrecht publicatie van de foto verbieden als u daar een redelijk belang tegen kan aanvoeren. Privacy is het meest voorkomende belang. Voor bekende personen is er ook een commercieel belang. Het portretrecht zal door ons worden gerespecteerd

Foto’s voor publicatie

Zou u één of meerdere foto’s voor publicatie willen gebruiken, neem dan contact met ons op voor prijzen en voorwaarden.

Niet commercieel

Ook voor niet commerciële doeleinden is de auteursrecht van toepassing. Dat is voor de maker moeilijk te controleren. Ook in dit geval zouden wij het op prijs stellen als er eerst toestemming word gevraagd. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij per direct een publicatie verbod gaan eisen of zonder tegenbericht tot facturatie overgaan. Toestemming achteraf zal door ons nooit worden verleend.